Turistnäringens intressenter

Samarbete för gemensam Sverigebild

Ett starkt nationellt varumärke har blivit allt viktigare i den globaliserade ekonomin.

För att varumärket Sverige ska finnas i medvetandet hos resenären, måste vi som agerar på utlandsmarknaden arbeta med en gemensam bild av Sverige.

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU, är ett forum för dialog, samråd och samarbete kring ett effektivt och långsiktigt Sverigefrämjande. Medlemmarna i NSU förstärker bilden av Sverige genom att utgå från en gemensam varumärkesplattform, som man arbetat fram tillsammans.

  • NSU består av Business Sweden, Invest Sweden, Näringsdepartementet, Svenska institutet, Utrikesdepartementet och VisitSweden. Vi vill alla förmedla en positiv bild av Sverige, oavsett om det är exportindustri, investeringar, kultur, forskning, turism eller utbildning vi representerar. Målet för Sverigefrämjandet är att skapa intresse, förtroende och goodwill för Sverige och att medverka till att Sverige betraktas som:
  • en pålitlig handels- och samarbetspartner 
  • en attraktiv marknad för utländska direktinvesteringar 
  • ett attraktivt resmål med berikande upplevelser 
  • en ledande nation inom högteknologi, forskning och utveckling 
  • ett uppskattat land att arbeta, studera och forska i 
  • en framstående aktör inom arkitektur, formgivning och design 
  • en kreativ kulturnation

(Källa: www.regeringen.se och VisitSweden)